Tutorials skrevet av meg til deg,
er det noe som ikke er lett å forstå blir jeg glad for en tilbakemelding.
Jeg er ordblind og skriver egentlig mye feil,
men på disse skal jeg rette etter beste evne.

Disse er laget av meg og min fantasi, skulle de være likhet med andre tutorials er det tilfeldig.
Dett er er heller ikke nybegynner tuter, har du ikke jobbet i psp tidligere
kan du gå på siden for kurs og ta ett av de først, så du kjenner til programmet.
Der vil jeg anbefale Psp-skolen eller Treasures
Pspgirl sin pspskole kan også anbefales hvis du har litt kjennskap til psp

Man kan på ingen måte legge disse tuter ut som sine egne sider.

Håper du vil få glede av og prøve en eller flere av dem.
Nybegynner tut

   Uten Animering


Med Animering

 

 

Index - startside Hom - Meny Besøk meg og mitt

©BenteNMartinsen2008