Når jeg skal ha inne ett nytt filter oppretter jeg en mappe med samme navn som filteret og pakker ut filteret inne i den mappen.
Da det er gjort, går jeg til den mappen og sjekker om det er en stupp fil det, er det det da må filteret installeres.
Psp må restarte etter ett filter er lagt inn.
Dette har fungert for meg.